มุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๖ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”

Read more

ประกาศ เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ในสถานศึกษาและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

Read more