ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 41 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
บทความ blog ล่าสุดโดย
ค้นหาจาก google

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม

สังคม ม.1


สังคมฯ ม.1 การแบ่งอำนาจและถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย ตอนที่ 2 ครูปราณปรียา พรมสิทธิ์

สังคมฯ ม.1 การแบ่งอำนาจและถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย ตอนที่ 1 ครูปราณปรียา พรมสิทธิ์

สังคมฯ ม.1 การเมืองการปกครองสมัยอาณาจักรสุโขทัย ครูวีรินทร์ คู่โนรัมภ์

สังคมฯ ม.1 การเสื่อมอำนาจสมัยอาณาจักรสุโขทัย ครูปรียาภรณ์ พลไตร

สังคมฯ ม.1 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอาณาจักรสุโขทัย ครูปรียาภรณ์ พลไตร

สังคมฯ ม.1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอาณาจักรสุโขทัย ครูปรียาภรณ์ พลไตร

สังคมฯ ม.1 รุ่งอรุณแห่งกรุงสุโขทัย ครูวีรินทร์ คู่โนรัมภ์

สังคมฯ ม.1 เศรษฐกิจสมัยอาณาจักรสุโขทัย ครูวีรินทร์ คู่โนรัมภ์

สังคมฯ ม.1 รัฐในดินแดนไทย ครูณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ

สังคมฯ ม.1 ความเป็นมาของชนชาติไทย ครูอ้อยทิพย์ ทองดี

สังคมฯ ม.1 ศิลปกรรมสมัยอาณาจักรสุโขทัย ครูวีรินทร์ คู่โนรัมภ์

สังคมฯ ม.1 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ ครูปราณปรียา พรมสิทธิ์

สังคมฯ ม.1อริยสัจ 4 และ มรรค ครูปราณปรียา พรมสิทธิ์

สังคมฯ ม.1 อุปสงค์ อุปทาน ครูดวงพร เฉลยนาค

สังคมฯ ม.1 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสถาบัน ครูดวงพร เฉลยนาค

สังคมฯ ม.1 พุทธประวัติ ตอนที่ 2 ครูดวงพร เฉลยนาค

สังคมฯ ม.1 การสังคายนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ตอนที่ 2 ครูดวงพร เฉลยนาค

สังคมฯ ม.1 พุทธประวัติ ตอนที่ 1 ครูดวงพร เฉลยนาค

สังคมฯ ม.1 การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ตอนที่ 1 ครูดวงพร เฉลยนาค

 

สังคม ม.2


สังคมฯ ม.2 แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย: อารยธรรมอินเดีย ครูนำโชค อุ่นเวียง

สังคมฯ ม.2 แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย : อารยธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ครูนำโชค อุ่นเวียง

สังคมฯ ม.2 แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย : อารยธรรมจีน ครูนำโชค อุ่นเวียง

สังคมฯ ม.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น ครูเสาวภา หัฏฐสะกุล

สังคมฯ ม.2 หลักการและเป้าหมาย ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูเสาวภา หัฏฐสะกุล

สังคมฯ ม.2 การบริหารจัดการเงินออม และการลงทุนภาคครัวเรือน ครูขนิษฐา จันทร์สว่าง

สังคมฯ ม.2 ความหมายและความสำคัญของการลงทุน และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ ครูขนิษฐา จันทร์สว่าง

สังคมฯ ม.2 การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ครูวรารัตน์ นาพิรุณ

สังคมฯ ม.2 การแข่งขันทางการค้าในประเทศ ครูวรารัตน์ นาพิรุณ

สังคมฯ ม.2 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา ครูปนิตา ลือขจร

สังคมฯ ม.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา ครูชมพลอย ชุติแพทย์วิภา

สังคมฯ ม.2 เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากรทวีปแอฟริกา ครูชมพลอย ชุติแพทย์วิภา

สังคมฯ ม.2 ภูมิศาสตร์ของทวีปแอฟริกา ครูพลากร จำลอง

สังคมฯ ม.2 ลักษณะประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป ครูพลากร จำลอง

สังคมฯ ม.2 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป ครูพลากร จำลอง

สังคมฯ ม.2 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป ครูพลากร จำลอง

สังคมฯ ม.2 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ครูพลากร จำลอง

สังคมฯ ม.2 สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรมอาณาจักรอยุธยา ครูปนิตา ลือขจร

สังคมฯ ม.2 การเมืองการปกครองอาณาจักรอยุธยา ครูปนิตา ลือขจร

สังคมฯ ม.2 สถาปนาอาณาจักรอยุธยา ครูปนิตา ลือขจร

สังคม ม.3


สังคมฯ ม.3 ปัญหาผลกระทบและแนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ ครูธนสาร เมธสุทธิ์

สังคมฯ ม.3 ปัญหาผลกระทบและแนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ ครูธนสาร เมธสุทธิ์

สังคมฯ ม.3 สงครามโลกครั้งที่ 2 ครูธนสาร เมธสุทธิ์

สังคมฯ ม.3 สงครามโลกครั้งที่ 1 ครูธนสาร เมธสุทธิ์

สังคมฯ ม.3 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้นระหว่างประเทศ ครูธนสาร เมธสุทธิ์

สังคมฯ ม.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 2 ครูชาญวุฒิ ทองจันทร์

สังคมฯ ม.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 1 ครูชาญวุฒิ ทองจันทร์

สังคมฯ ม.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 2 ครูชาญวุฒิ ทองจันทร์

สังคมฯ ม.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 1 ครูชาญวุฒิ ทองจันทร์

สังคมฯ ม.3 พัฒนาการของไทยในสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 2 ครูสุพรรณษา เม่งเตี๋ยน

สังคมฯ ม.3 พัฒนาการของไทยในสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 1 ครูสุพรรณษา เม่งเตี๋ยน

สังคมฯ ม.3 การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 2

สังคมฯ ม.3 การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 1

สังคมฯ ม.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 2 ครูศิริพร พิทักษ์จินดา

สังคมฯ ม.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 1 ครูศิริพร พิทักษ์จินดา

สังคมฯ ม.3 ปัญหาและผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และการว่างงาน ตอนที่ 2

สังคมฯ ม.3 ปัญหาและผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และการว่างงาน ตอนที่ 1

สังคมฯ ม.3 นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ครูปรินทร์ ทองเผือก

สังคมฯ ม. 3 กลไกราคาและการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ ครูปรินทร์ ทองเผือก

 
 

สังคม ม.4


สังคมฯ ม.4 ความสัมพันธ์ของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลและประวัติศาสตร์ไทย ครูณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ

สังคมฯ ม.4 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ครูณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ

สังคมฯ ม.4 สถาบันทางสังคม ครูวทัญญู สุวรรณประทีป

สังคม ฯ ม.4 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครูปรียาภรณ์ พลไตร

สังคม ฯ ม.4 บรรทัดฐานทางสังคม ครูวทัญญู สุวรรณประทีป

สังคมฯ ม.4-6 ภูมิสารสนเทศ ครูจำรูญ ใจนวน

สังคมฯ ม.4-6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ครูจำรูญ ใจนวน

สังคมฯ ม.4-6 ระบบอ้างอิงบนแผนที่ ครูจำรูญ ใจนวน

สังคมฯ ม.4-6 องค์ประกอบของแผนที่ ครูจำรูญ ใจนวน

สังคมฯ ม.4 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ครูกนกพร สุขสาย

สังคมฯ ม.4 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน (ตลาด) ครูเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์

สังคมฯ ม.4-6 ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ครูเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์

สังคมฯ ม.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ครูเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์

สังคมฯ ม.4 การจัดระเบียบทางสังคม บรรทัดฐาน ค่านิยม ตอนที่ 2 ครูศรายุธ ธารเนตร

สังคมฯ ม.4 โครงสร้างทางสังคม ตอนที่ 2 ครูศรายุธ ธารเนตร

สังคมฯ ม.4 โครงสร้างทางสังคม ตอนที่ 1 ครูศรายุธ ธารเนตร

สังคมฯ ม.4 ศาสนพิธี ครูปราโมทย์ แหวนเงิน

สังคมฯ ม.4 เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครูปราโมทย์ แหวนเงิน

สังคมฯ ม.4 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2 ครูปราโมทย์ แหวนเงิน

สังคมฯ ม.4 การจัดระเบียบทางสังคม บรรทัดฐาน ค่านิยม ตอนที่ 1 ครูศรายุธ ธารเนตร

สังคมฯ ม.4 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1 ครูปราโมทย์ แหวนเงิน

 
 

สังคม ม.5สังคมฯ ม.5 ภูเขาไฟ ครูวันเฉลิม อุดมทวี

สังคมฯ ม.5 แผ่นดินไหว ครูวันเฉลิม อุดมทวี

สังคม ฯ ม.5 การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ครูวันเฉลิม อุดมทวี

สังคมฯ ม.4-6 อารยธรรมโลกตะวันออก จีนและอินเดีย อารยธรรมอินเดีย ครูเพ็ญพิศ โสตถิสารากร

สังคมฯ ม.4-6 อารยธรรมโลกตะวันออก จีนและอินเดีย อารยธรรมจีน ครูเพ็ญพิศ โสตถิสารากร

สังคมฯ ม.4-6 นโยบายการเงิน (เงินฝืด - เงินเฟ้อ) ครูเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์

สังคมฯ ม.4-6 เศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์ ครูเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์

สังคมฯ ม.4-6 บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา ครูเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์

สังคมฯ ม.4-6 การกำหนดราคาตามอุปสงค์ / อุปทาน ครูเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์

สังคมฯ ม.4-6 การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองของไทย ครูตระการรัตน์ สัตยะยุกต์

สังคมฯ ม.4-6 การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย ครูตระการรัตน์ สัตยะยุกต์

สังคมฯ ม.4-6 การเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครอง ครูตระการรัตน์ สัตยะยุกต์

สังคมฯ ม.4-6 การเมืองการปกครอง องค์ประกอบของรัฐ รูปแบบรัฐ ครูตระการรัตน์ สัตยะยุกต์

สังคมฯ ม.5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตอนที่ 1 ครูศิริประภา วิบูลย์ศิริกุล

สังคมฯ ม.5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตอนที่ 2 ครูศิริประภา วิบูลศิริกุล

สังคมฯ ม.5 โยนิโสมนสิการ ตอนที่ 2 ครูณภัทรารัตน์ ถิรภัคเขมณัฏฐ์

สังคมฯ ม.4-6 โยนิโสมนสิการ ตอนที่ 1 ครูณภัทรารัตน์ ถิรภัคเขมณัฏฐ์

 

สังคม ม.6สังคมฯ ม.6 พระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ครูจุไรรัตน์ เกษศิลป์

สังคมฯ ม.6 การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครูพรทิพย์ เพิ่มประเสริฐ

สังคม ฯ ม.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครูจุไรรัตน์ เกษศิลป์

สังคม ฯ ม.6 องค์กรความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ครูจุไรรัตน์ เกษศิลป์

สังคม ฯ ม.6 มาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ครูจุไรรัตน์ เกษศิลป์

สังคม ฯ ม.6 นักปรัชญาแนวคิดประชาธิปไตยสมัยภูมิธรรม ครูณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต

สังคม ฯ ม.6 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ตอน 2 ครูณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว

สังคม ฯ ม.6 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ตอน 1 ครูณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว

 สังคมฯ ม.6 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ตอนที่ 2 ครูณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว

 สังคมฯ ม.6 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ตอน 1 ครูณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว

 สังคมฯ ม.6 กฎหมายน่ารู้ กฎหมายแพ่ง ตอนที่ 2 ครูมลิวัลย์ อุดมพันธ์

 สังคม ฯ ม.6 กฎหมายน่ารู้ กฎหมายแพ่ง ตอนที่ 1 ครูมลิวัลย์ อุดมพันธ์

 สังคมฯ ม.6 การค้นพบและการสำรวจเส้นทางเดินเรือ ครูจุรีย์ เหมือนขาว

 สังคมฯ ม.4-6 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ครูชรินทร์ อุนะพำนัก

 สังคมฯ ม.4-6 นโยบายการเงินและการคลัง ครูชรินทร์ อุนะพำนัก

 สังคมฯ ม.6 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ครูชรินทร์ อุนะพำนัก

 สังคมฯ ม.6 ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ครูชรินทร์ อุนะพำนัก

 สังคมฯ ม.6 กฎหมายอาญา ตอนที่ 2 ครูตระการรัตน์ สัตยะยุกต์

 สังคมฯ ม.4-6 ศาสนาสากล (ศาสนาอิสลาม) ครูวไลรัตน์ พุกนานนท์

 สังคมฯ ม.4-6 ศาสนาสากล (ศาสนาคริสต์) ครูวไลรัตน์ พุกนานนท์

 สังคมฯ ม.4-6 ศาสนาสากล (พระพุทธศาสนา) ครูวไลรัตน์ พุกนานนท์

สังคมฯ ม.4-6 ศาสนาสากล (ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู) ครูวไลรัตน์ พุกนานนท์

 สังคมฯ ม.4-6 กฎหมายอาญา ตอนที่ 1 ครูตระการรัตน์ สัตยะยุกต์