ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 41 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
บทความ blog ล่าสุดโดย
ค้นหาจาก google

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


วิทยาศาสตร์ ม.1 การขยายตัวของวัตถุเมื่อได้รับความร้อน ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์

วิทยาศาสตร์ ม.1 สมดุลความร้อน ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์

วิทยาศาสตร์ ม.1 ความหมายและประเภทการถ่ายโอนความร้อน ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์

วิทยาศาสตร์ ม.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์

วิทยาศาสตร์ ม.1 พลังงานกับการละลาย ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์

วิทยาศาสตร์ ม.1 ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร ครูลัดดาวัลย์ หุ่นธานี

วิทยาศาสตร์ ม.1 ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยปริมาตร ครูกนกวรรณ ศรชัย

วิทยาศาสตร์ ม.1 ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวล ครูกนกวรรณ ศรชัย

วิทยาศาสตร์ ม.1 การละลายของสารในตัวทำละลาย ครูลัดดาวัลย์ หุ่นธานี

วิทยาศาสตร์ ม.1 องค์ประกอบของสารละลาย ครูลัดดาวัลย์ หุ่นธานี

วิทยาศาสตร์ ม.1 กรดและเบสในชีวิตประจำวัน ครูลัดดาวัลย์ หุ่นธานี

วิทยาศาสตร์ ม.1 การจัดกลุ่มตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค ตอนที่ 1 ครูธานี จันทร์นาง

วิทยาศาสตร์ ม.1 การจัดกลุ่มตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค ตอนที่ 2 ครูธานี จันทร์นาง

วิทยาศาสตร์ ม.1 การจัดเรียงอนุภาคของสาร ครูธานี จันทร์นาง

วิทยาศาสตร์ ม.1 สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม ครูธานี จันทร์นาง

วิทยาศาสตร์ ม.1 การตรวจสอบความเป็นกรดเบสของสารละลาย ครูธานี จันทร์นาง

วิทยาศาสตร์ ม.1 สมบัติบางประการของสารละลายกรดและสารละลายเบส ครูธานี จันทร์นาง

วิทยาศาสตร์ ม.1 pH ของสารละลายกรดและเบส ครูธานี จันทร์นางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


วิทยาศาสตร์ ม.2 สารเนื้อผสม ประเภทคอลลอยด์ ครูกมลนัทธ์ นามี

วิทยาศาสตร์ ม.2 ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน ครูปวเรศ มุดไธสง

วิทยาศาสตร์ ม.2 การกำเนิดและสมบัติของแร่ ครูปวเรศ มุดไธสง

วิทยาศาสตร์ ม.2 ขนาดและทิศทางของแรง ครูสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์

วิทยาศาสตร์ ม.2 โครงสร้างโลก ครูกมลนัทธ์ นามี

วิทยาศาสตร์ ม.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ตอน 2 (ความเข้มข้นและพื้นที่ผิว) ครูจิตติชัย บุญพา

วิทยาศาสตร์ ม.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ตอน 1(ชนิดของสารและอุณหภูมิ) ครูจิตติชัย บุญพา

วิทยาศาสตร์ ม.2 กฎทรงมวล ครูจิตติชัย บุญพา

วิทยาศาสตร์ ม.2 สมการเคมี ครูจิตติชัย บุญพา

วิทยาศาสตร์ ม.2 ปฏิกิริยาเคมี ครูจิตติชัย บุญพา

วิทยาศาสตร์ ม.2 ประโยชน์และแหล่งที่พบของแร่ ครูปวเรศ มุดไธสง

วิทยาศาสตร์ ม.2 วัฏจักรหิน ครูนาวิน แป้นเหลือ

วิทยาศาสตร์ ม.2 หินแปรและการใช้ประโยชน์ ครูนาวิน แป้นเหลือ

วิทยาศาสตร์ ม.2 หินอัคนีและการใช้ประโยชน์ ครูนาวิน แป้นเหลือ

วิทยาศาสตร์ ม.2 หินตะกอนและการใช้ประโยชน์ ครูนาวิน แป้นเหลือ

วิทยาศาสตร์ ม.2 การผุพังอยู่กับที่ ตอนที่ 2 ครูวรางค์ภัทร์ สุขเรือน

วิทยาศาสตร์ ม.2 การผุพังอยู่กับที่ ตอนที่ 1 ครูวรางค์ภัทร์ สุขเรือน

วิทยาศาสตร์ ม.2 การสกัดด้วยตัวทำละลาย ครูนิตยา มะโนคำ

วิทยาศาสตร์ ม.2 โครมาโทกราฟี ครูนิตยา มะโนคำ

วิทยาศาสตร์ ม.2 สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ครูนิตยา มะโนคำ

วิทยาศาสตร์ ม.2 สมบัติธาตุโลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ ครูนิตยา มะโนคำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


วิทยาศาสตร์ ม.3 การทดลองของเมนเดล ตอนที่ 2 ครูสัญชัย วัฒนกุล

วิทยาศาสตร์ ม.3 การทดลองของเมนเดล ตอนที่ 1 ครูสัญชัย วัฒนกุล

วิทยาศาสตร์ ม.3 น้ำขึ้น น้ำลง ตอน 2 ครูสัญชัย วัฒนกุล

วิทยาศาสตร์ ม.3 น้ำขึ้น น้ำลง ตอน 1 ครูสัญชัย วัฒนกุล

วิทยาศาสตร์ ม.3 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ครูสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์

วิทยาศาสตร์ ม.3 การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า ตอน 2 ครูอภิญญา เที่ยงธรรม

วิทยาศาสตร์ ม.3 การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า ตอน 1 ครูอภิญญา เที่ยงธรรม

วิทยาศาสตร์ ม.3 ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า ตอน 2 ครูรำพู ช่างไชย

วิทยาศาสตร์ ม.3 ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า ตอน 1 ครูรำพู ช่างไชย

วิทยาศาสตร์ ม.3 การเคลื่อนที่ของวัตถุ (เคลื่อนที่แบบวงกลม) ครูสุทธิลักษณ์ ทองพิลา

วิทยาศาสตร์ ม.3 การเคลื่อนที่ของวัตถุ (การเคลื่อนที่แนวตรง) ครูสุทธิลักษณ์ ทองพิลา

วิทยาศาสตร์ ม.3 โมเมนต์ของแรง ตอน 2 ครูสุภาพร ดวงศรี

วิทยาศาสตร์ ม.3 โมเมนต์ของแรง ตอน 1 ครูสุภาพร ดวงศรี

วิทยาศาสตร์ ม.3 กฎการอนุรักษ์พลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อค่าของพลังงาน ตอน 3 ครูทิพย์ภาภรณ์ สะเดา

วิทยาศาสตร์ ม.3 กฎการอนุรักษ์พลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อค่าของพลังงาน ตอน 2 ครูทิพย์ภาภรณ์ สะเดา

วิทยาศาสตร์ ม.3 กฎการอนุรักษ์พลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อค่าของพลังงาน ตอน 1 ครูทิพย์ภาภรณ์ สะเดา

วิทยาศาสตร์ ม.3 แรงย่อยสู่แรงลัพธ์ ครูแอนนา สุขสังวาล

วิทยาศาสตร์ ม.3 ความเร็วสู่ความเร่ง ตอนที่ 1 ครูแอนนา สุขสังวาล

วิทยาศาสตร์ ม.3 ความเร็วสู่ความเร่ง ตอนที่ 2 ครูแอนนา สุขสังวาล

วิทยาศาสตร์ ม.3 แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา ครูสัญชัย วัฒนกุล

วิทยาศาสตร์ ม.3 แรงเสียดทาน ครูสัญชัย วัฒนกุล

วิทยาศาสตร์ ม.3 แรงพยุงของของเหลว ตอนที่ 1 ครูสัญชัย วัฒนกุล

วิทยาศาสตร์ ม.3 แรงพยุงของของเหลว ตอนที่ 2 ครูสัญชัย วัฒนกุล

วิทยาศาสตร์ ม.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับชนิด ขนาด และความยาวของตัวนำ ครูสัญชัย วัฒนกุล
วิทยาศาสตร์ ม.4-6   ฟิสิกส์


วิทยาศาสตร์ ม.4-6 สเปกตรัม ครูชรินทร์ วัฒนธีรางกรู

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ครูชรินทร์ วัฒนธีรางกรู

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า ครูชรินทร์ วัฒนธีรางกรู

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ครูชรินทร์ วัฒนธีรางกรู

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ครูธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ครึ่งชีวิต (Half Life) ครูธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 กัมมันตภาพรังสี ครูธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ลักษณะทางกายภาพของคลื่นเสียง การเกิดบีสต์ ครูชรินทร์ วัฒนธีรางกรู

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว และความถี่ของคลื่นเสียง ครูชรินทร์ วัฒนธีรางกรู

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 สมบัติของคลื่น ตอนที่ 2 ครูชรินทร์ วัฒนธีรางกรู

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 สมบัติของคลื่น ตอนที่ 1 ครูชรินทร์ วัฒนธีรางกรู

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 คลื่นกล และส่วนประกอบของคลื่น

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ฟิสิกส์ การบอกตำแหน่งวัตถุ ครูอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง ครูอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ครูอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม ครูอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกอย่างง่าย ครูอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 แรงจากสนามแรงโน้มถ่วง ครูเทวัญ ดีจรัส

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 แรงจากสนามไฟฟ้า ครูเทวัญ ดีจรัส

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 แรงจากสนามแม่เหล็กวิทยาศาสตร์ ม.4-6 เคมีวิทยาศาสตร์ ม.4-6 องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีน

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 องค์ประกอบและโครงสร้างของไขมันและน้ำมัน ครูไพศาล ศรีชัยทุ่ง

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเตรต ครูไพศาล ศรีชัยทุ่ง

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ครูธานี จันทร์นาง

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 อัตราการเกิดและการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ครูธานี จันทร์นาง

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี และการดุลสมการ ครูธานี จันทร์นาง

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ครูวรรณกร ไกรวรรณ

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การเกิดและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ ครูวรรณกร ไกรวรรณ

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 สมบัติของธาตุตามคาบ ครูวรรณกร ไกรวรรณ

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การเรียกชื่อและสมบัติของสารประกอบไอออนิก ครูชวลิต สุจริต

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การเกิดและการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก ครูชวลิต สุจริต

วิทยาศาสตร์ ม. 4-6 เคมี ตารางธาตุ ครูนภาจิตร ดุสดี

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 เคมี การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมธาตุบางชนิด

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 เคมี อนุภาคมูลฐานของอะตอม ตอน 2 ครูสุภลักษณ์ สถิตไชยนนท์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 เคมี อนุภาคมูลฐานของอะตอม ตอน 1 ครูสุภลักษณ์ สถิตไชยนนท์วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชีววิทยา


วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (มิวเทชัน) ครูนารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต ครูชุติมา รอดสุด

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพ ครูนารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ ครูชุติมา รอดสุด

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การคัดเลือกตามธรรมชาติ ครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ความหลากหลายทางชีวภาพ ครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี

วิทยาศาสตร์ ม. 4-6 โครโมโซมและสารพันธุกรรม (โครงสร้างทางเคมีของ DNA) ครูปฤษฎางค์ เกี้ยงเก่า

วิทยาศาสตร์ ม. 4-6 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี

วิทยาศาสตร์ ม. 4-6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (Pedigree) ครูปฤษฎางค์ เกี้ยงเก่า

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของน้ำ สารและแร่ธาตุของพืช มนุษย์และสัตว์อื่นๆ ครูธนบดี

วิทยาศาสตร์ ม. 4-6 ชีววิทยา การออสโมซิส ครูภูษณิศา กุณสิทธิ์

วิทยาศาสตร์ ม. 4-6 ชีววิทยา การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ครูภูษณิศา กุณสิทธิ์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชีววิทยา โครงสร้างของเซลล์ (โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์) ครูปฤษฎางค์ เกี้ยงเก่าวิทยาศาสตร์ ม.4-6 โลกและดาราศาสตร์


วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การลำดับชั้นหิน ครูเอนก ประดิษฐพงษ์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 การโคจรของดาวเทียมและการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม ครูเผด็จ จิตรากร

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ กับ ระยะห่างของดาวฤกษ์ ครูเผด็จ จิตรากร

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ ครูเผด็จ จิตรากร

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 วิวัฒนาการดาวฤกษ์ ครูเผด็จ จิตรากร

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ธรณีประวัติ (การแบ่งยุค การหาอายุหิน มาตราธรณีกาล) ครูเอนก ประดิษฐพงษ์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 กำเนิดเอกภพ ครูอำนาจ อิศรางกูร ณ อยุธยา

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 เทคโนโลยีอวกาศ ครูอำนาจ อิศรางกูร ณ อยุธยา

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ดวงอาทิตย์ ครูอำนาจ อิศรางกูร ณ อยุธยา

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 กำเนิดระบบสุริยะ ครูอำนาจ อิศรางกูร ณ อยุธยา

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 กาแล็กซี่ ครูอำนาจ อิศรางกูร ณ อยุธยา

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 โลกและดาราศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา (แผ่นดินไหว) ครูเอนก ประดิษฐพงษ์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 โลกและดาราศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา (ภูเขาไฟ) ครูเอนก ประดิษฐพงษ์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 โลกและดาราศาสตร์ การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ครูเอนก ประดิษฐพงษ์

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 โลกและดาราศาสตร์ โครงสร้างโลก ครูเอนก ประดิษฐพงษ์