ประกาศ เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม

Read more

ประกาศ เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

Read more

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

Read more

มุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๖ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”

Read more