โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

Read more

ประกาศโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมฯ เรื่อง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

Read more

มุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๖ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”

Read more